Welkom op de website van Obs Puntdak

            

     
U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek en rondleiding. Nieuwsgierig? Bel ons!
 


 

Laatste Nieuws!
Koningsspelen
22-04-2016 - Vrijdagochtend 22 april hadden we een prachtige sportdag in onze wijk bij Wijkvoorziening 't Doesgoor. Dit jaar was de sportdag een gezamenlijk initiatief van obs de Wiekslag, KBS de Albatros, Kinderopvang Hof van Twente, SKE Kwetternest en obs Puntdak. Kortom, Koningsspelen voor kinderen in de...
Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in onze school
15-04-2016 - Om invulling te geven aan het concept van een Integraal Kindcentrum, heeft onze school aan Kinderopvang Hof van Twente gevraagd om te starten met Peuterspeelzaalwerk en Buitenschoolse Opvang in ons gebouw.
Continurooster
08-04-2016 - Met ingang van het nieuwe schooljaar starten wij met een continurooster. Op maandag 4 april was de MR vergadering. De beide geledingen van de MR hebben unaniem ingestemd met de verandering van schooltijden.
Materialen voor
06-04-2016 - Nadat de scholen binnen onze stichting (OPOHvT) een aantal jaren geleden gezamenlijk hebben besloten om Engels te gaan geven aan alle kinderen op de basisschool zetten we nu de volgende stap door te investeren in de zogenaamde “Plusleerlingen”. 
Crowd-fundig actie jubileum
30-03-2016 - De Puntdakschool bestaat 40 jaar! Dit vieren we in mei met een week vol leuke en leerzame activiteiten voor alle leerlingen.


 
Adresgegevens

Obs de Whee - Puntdak

Pieter Langendijkstraat 1
7471 NC Goor

T 0547-273855
E info@puntdakgoor.nl